Hệ sinh thái khởi nghiệp và SEM - FIU.vn

CỔNG THÔNG TIN ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SME

Quy định đầu tư:

Khung tìm kiếm:

CẦN VỐN ĐẦU TƯ

NHÀ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ CẦN VỐN ĐẦU TƯ

Công ty TNHH công nghệ Niko

Niko là công ty khởi nghiệp năm 2021, đây là công ty thành viên của ARIS. Lĩnh vực cót lõi của Niko là: Công nghệ…

Công ty TNHH công nghệ Aris

Là start Up từ 2016, sở hữu nhiều nền tảng công nghệ mới đáng kinh ngạc. Là đối tác chính thức của Ngân hàng TMCP…

CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ ĐẦU TƯ

Công ty TNHH công nghệ Niko

Niko là công ty khởi nghiệp năm 2021, đây là công ty thành viên của ARIS. Lĩnh vực cót lõi của Niko là: Công nghệ…

Công ty TNHH công nghệ Aris

Là start Up từ 2016, sở hữu nhiều nền tảng công nghệ mới đáng kinh ngạc. Là đối tác chính thức của Ngân hàng TMCP…

THÔNG TIN PHÁP LÝ VÀ TÍN DỤNG

Công ty TNHH công nghệ Niko

Niko là công ty khởi nghiệp năm 2021, đây là công ty thành viên của ARIS. Lĩnh vực cót lõi của Niko là: Công nghệ…

Công ty TNHH công nghệ Aris

Là start Up từ 2016, sở hữu nhiều nền tảng công nghệ mới đáng kinh ngạc. Là đối tác chính thức của Ngân hàng TMCP…