Hai người bạn ngồi chém gió với nhau?

Tao á mà đã yêu thì nhất định phải kiếm một em

-xinh một tí.

-Điệu một tí.

-Đảm đang một tí.

-Ăn nói có duyên một tí.

-Nhanh nhẹn một tí .

  • Và ngoan một tí.

-Và giàu một tí.thôi thôi tóm đại là người yêu mày là phải có 8 tí.Chưa hết đâu phải da trắng hồng chân dài đến nách cơ ?đã có 8 tí rồi đại còn da trắng hồng chân dài đến nách nữa đíc thị là con lợn rồi.