Giới thiệu - Công Ty Tài Chính Đầu Tư FIU

Giới thiệu

Hầu hết các doanh nghiệp đều có 4 mục tiêu tài chính: khả năng sinh lời, thanh khoản, hiệu quả và ổn định. Việc quản trị tài chính hiệu quả giúp doanh nghiệp trả lời được các câu hỏi:

Doanh nghiệp đang hoạt động như thế nào?

Hiện đang lỗ hay lãi?

Có trong tay bao nhiêu tiền mặt?

Có đủ tiền để đáp ứng những nghĩa vụ tài chính ngắn hạn hay không?

Sử dụng tài sản hiệu quả như thế nào?

So sánh tốc độ phát triển và lợi nhuận thuần với các đối thủ trong cùng ngành kinh doanh ?

Nguồn vốn đến từ đâu?

FIU là công ty thành viên thứ 3 của Aris.

Vai trò của FIU như sau:

– Xây dựng nền tảng gọi vốn cộng đồng Crowd funding system

– Sử dụng trợ lý ảo FIU SME phân tích, tổng hợp và đánh giá hiệu quả của tài chính đầu tư, các chính sách tài chính, quy định của các tổ chức tín dụng, ngân hàng và quỹ hỗ trợ SME.

– Sử dụng trợ lý ảo Risk FIU phân tích và tổng hợp các trường hợp dẫn đến rủi ro, mất kiểm soát tài chính và các biện pháp xử lý hiệu quả.

– Huy động vốn vay cho các công ty thành viên của Aris Group trong giai đoạn khởi đầu

– Trở thành công ty quản lý vốn cho Aris Group giai đoạn ổn định và phát triển.

– Đầu tư mạnh mẽ cho cộng đồng SME để tạo ra hệ sinh thái doanh nghiệp vệ tinh

– Đâu tư cho các dự án khởi nghiệp để hình thành SME

– Sử dụng trợ lý ảo FIU stock phân tích và tổng hợp dữ liệu chứng khoán, nhằm đưa Aris Group lên sàn giao dịch chứng khoán.

– Sử dụng trợ lý ảo Real FIU phân tích tổng hợp về đầu tư bất động sản, thông thường tài sản thường gắn liền với bất động sản.

– Phát triển dịch vụ tài chính cá nhân FIUP

Sản phẩm dịch vụ của FIU:

– Phần mềm Crowdfunding System gọi vốn cộng đồng

– Ứng dụng tài chính cá nhân FIU money trên Google Play Và App Store

– Trợ lý ảo Real FIU phân tích tài chính bất động sản tại: https://fiu.vn/real

– Trợ lý ảo Risk FIU phân tích và cảnh báo rủi ro tài chính tại: https://fiu.vn/risk

– Trợ lý ảo tài chính FIU start cho dự án khởi nghiệp tại: https://fiu.vn/start

– Trợ lý ảo tài chính đầu tư FIU SME cho doanh nghiệp SME tại: https://fiu.vn/sme