Tài chính đầu tư và Hệ sinh thái khởi nghiệp, SME - FIU.vn

TÀI CHÍNH THÔNG MINH

KIẾN THỨC TÀI CHÍNH

Kiến thức tài chính cơ bản cho doanh nghiệp và cá nhân giúp quản lý và đầu tư hiệu quả để tiền đẻ ra tiền

BẤT ĐỘNG SẢN

Thông tin về thị trường bất động sản và giao dịch bất động sản

VÀNG

Thông tin về thị trường vàng trong nước và quốc tế, kiến thức đầu tư vàng

NGOẠI TỆ

Thông tin về vốn, ngoại tệ các mức điều chỉnh thị trường tài chính và các dự báo

HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP, SME.

Công ty TNHH công nghệ Niko

Niko là công ty khởi nghiệp năm 2021, đây là công ty thành viên của ARIS. Lĩnh vực cót lõi của Niko là: Công nghệ…

Công ty TNHH công nghệ Aris

Là start Up từ 2016, sở hữu nhiều nền tảng công nghệ mới đáng kinh ngạc. Là đối tác chính thức của Ngân hàng TMCP…