Giải pháp tài chính, chứng khoán, bất động sản - Công Ty Tài Chính Đầu Tư FIU

Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn _ Bill Gates

Slider

CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ FIU

Hầu hết các doanh nghiệp đều có 4 mục tiêu tài chính: khả năng sinh lời, thanh khoản, hiệu quả và ổn định. Việc quản trị tài chính hiệu quả giúp doanh nghiệp trả lời được các câu hỏi: Doanh nghiệp đang hoạt động như thế nào? Hiện đang lỗ hay lãi? Có trong tay bao nhiêu tiền mặt? Có đủ tiền để đáp ứng những nghĩa vụ tài chính ngắn hạn hay không? Sử dụng tài sản hiệu quả như thế nào? So sánh tốc độ phát triển và lợi nhuận thuần với các đối thủ trong cùng ngành kinh doanh? Nguồn vốn đến từ đâu?

Gọi vốn kinh doanh

Cần gọi vốn

Sản phẩm và dịch vụ của bạn mang lại giá trị thực sự cho người dùng và tạo sự khác biệt (khó sao chép) với đối thủ.
Mô hình kinh doanh phù hợp với Việt Nam.
Kế hoạch hành động rõ ràng, có bao gồm một bảng dự báo về tài chính trong 3-5 năm.

Trở thành nhà đầu tư

Nhà đầu tư

Đầu tư mạnh mẽ cho cộng đồng SME để tạo ra hệ sinh thái doanh nghiệp vệ tinh
Đầu tư cho các dự án khởi nghiệp để hình thành SME
Huy động vốn vay cho các công ty thành viên của Aris Group trong giai đoạn khởi đầu

Thông minh tài chính

Tài chính thông minh

Tài chính là các con số. Bất kỳ người nào cũng cần hiểu biết về tài chính.
Chúng tôi giúp phân tích, đánh giá hiệu quả tài chính đầu tư, trường hợp dẫn đến rủi ro, mất kiểm soát tài chính, các chính sách tài chính, quy định của các tổ chức tín dụng.